Kamus Kapal

Cargo Handling

adalah muat bongkar, segala sesuatu mengenai pemindahan muatan dari gudang ke kapal, ke atas truk dan sebaliknya

Cargo High Paying

adalah muatan yang menghasilkan uang tambang tinggi

Cargo Homogenous

adalah muatan sejenis, dibungkus yang dikapalkan dalam jumlah besar sekaligus

Cargo Manifest

adalah daftar perincian semua barang yang berada di kapal baik yang dibongkar maupun yang akan diterusakan untuk pelabuhan lain dimana dalam cargo manifest tercantum : nama B/L, Merk dan jenis barang serta jumlahnya, nama pengirim dan nama penerima. Carg

Cargo Outturn Down

adalah suatu keadaan dimana kapal dimuati hingga seluruh ruang muat penuh dan mencapai sarat maksimum yang diijinkan.

Cargo Reefer

adalah refrigerated cargo; muatan yang dikapalkan dalam keadaan dingin

Carrier (pengangkut barang)

adalah adalah pengangkut atau perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut ke pelabuhan tujuan dengan kapal.

Carrier Tarif

adalah susunan tarif yang disusun oleh pengangkut di dalam suatu daftar untuk ber-bagai pelayaran yang dijalankan oleh kapal-kapal yang dioperasikannya.

Cattle Attendant

adalah mengawal ternak yang diangkut dengan kapal

Certificate of Registry

adalah sertifikat tanda kebangsaan kapal

CFS (Container Freight Station)

adalah tempat dimana muatan dimuat ke dalam container stuffing (suffing) atau muatan dikeluarkan dari container (stripping). Lapangan penumpukan peti kemas yang berisi "muatan LCL"; muatan tersebut segera dikeluarkan dari peti kemas dan ditimbun dalam gud

Charterer

adalah penyewa kapal; pencharter